Denne side er opdateret d. 14. januar 2021
 
OZ8H          Vinterprogram
Radioklubben er i øjeblikket lukket
Rævejægerne mødes mandage i rævesæsonen (april-september)
   Vestjysk tiltag   Lyt eller kald alle dage kl. 20 - 21  på 3650 kHz for
  evt. lokal aktivitet. 
  Også 14.195 kHz  samt 144.675 for HF DX info.
 
Nu også søndagsring på 80 m.   3680 kl. ca. 9.30
   Rævejægerne   Rævesæson  2020 er slut. 
   Teknik   Kom med dit projekt eller problem og få en snak om det.
  Mandagsholdet     Kontakt  Ebbe eller Jens Christian
  ------------------------   --------------------------------------------------------------------------------------------
   OBS
  Corona nyt
   pr. 10 dec.
   2020
   Bestyrelsen har besluttet at de fysiske klubaftener indtil
   videre er suspenderet.
   Herning kommune har lukket for al foreningsaktivitet, der
   foregår indendørs. 
   (Brev af 10 dec. til alle foreninger i Herning)
  Januar 2021   Der er fortsat lukket i klubbens lokaler,
  Opstart af klubmøder i 2021 er endnu ukendt.
  D-star repeateren er lukket pga fejlsøgning.
  Klubbens  antennemast er lagt ned, og afventer
  nyt fundament. Tidshorisont: slut februar.
  Der er derfor i øjeblikket heller ingen mulighed
  for at anvende klubbens HF-udstyr.

   OBS

 Til alle medamatører om vilkårene for vores hobby.
  BEKENDTGØRELSE nr. 1701 af  26/11 2020 er trådt i kraft.
  Den er udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og
  kan læses på på EDR hjemmeside eller på: 
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1701
    Ons 13 jan
   Intet fysisk møde, men vi kan mødes på den analoge
  repeater 145,625 kl. ca. 19.30
   Ons 20 jan      Intet fysisk møde, men vi kan mødes på den analoge
  repeater 145,625 kl. ca. 19.30
   Ons 27 jan      Intet fysisk møde, men vi kan mødes på den analoge
  repeater 145,625 kl. ca. 19.30
   Ons  3 feb

  Intet fysisk møde, men vi kan mødes på den analoge
  repeater 145,625 kl. ca. 19.30