HERNING  FM  REPEATER  OPDATERING.


Siden er opdateret 20. januar 2015

<< Tilbage til repeatermenuen                               Tilbage til kalender

 

Call og frekvens:

OZ3REE - R1    -   TX. 145.625   -   RX. 145.025 MHz.

Status januar 2015.

Klubben har her i januar modtaget information fra  midtconsult om, at ombygningen af varmecentralen
nu er udskudt til 2016.

Dette betyder, at vi har fået fristen  for nedtagelse af repeateren forlænget til 23 marts 2016.

Status februar 2014.


I efteråret 2012 modtog vi besked fra midtconsult på vegne af EnergiGruppen Varme i Herning om,
at vores lejeaftale på masten ved Gjellerup Varmeværk
var opsagt til fraflytning senest d. 25 marts 2013.
Selskabet skulle bygge ny varmecentral.

Bestyrelsen drøftede alternativer og fik også et tilbud fra Hernings nordlige opland.  Her ville forsikringen
imidlertid blive for dyr, så vi takkede nej.
Et alternativ er også at tage repeateren til Lind og sætte den op ved klubben.

I januar 2013 blev nedtagelsen udsat i ca et år, da byggeri af den ny varmecentral er forsinket.
Nedtagelse blev sat til 25 marts 2014.

Inden udløbet af fristen i 2014, har vi fået forlænget med endnu et år.

Vi må dog stadig være på udkig efter et nyt sted, hvor vi kan være til en lav pris.

Gode ideer er velkomne.

Status den. 22 maj 04

Efter lang tids sygdom på repeateren - kan vi starte den igen.
Vi tog den ned ved jule tid for at kigge på filtrene som ikke var optimal justeret - samtidig havde vi ikke en placering til repeateren. Vi måtte ikke sætte antenner op på vores klubhus. Efter lang tid spørgen og søgen hos Herning Kommune. Her helt tilfældig traf Ebbe en kommunalarbejder som fortalte masten i Gjellerup hvis ikke bliv brugt. Flux op til Kommunen - jow - nejee - lang ventetid - kunne det godt bevilges, vi kunne få lov, til benytte masten under visse betingelser, som vi så måtte opfylde (forsikring).
Vi blev enig om at placer antennen i en højde, som vi kunne servicer uden hjælp - hvis der var nogle justeringer der skulle fortages - inden antennen skal helt til tops. Repeater Status den. 9. juni  2003  kl. 16.00

Efter lang tids sygdom siden den. 26/12-02 er Herning Repeateren d.d kommet op at køre igen.
OZ1BOV - Karsten er noget interesseret i - om man kan høre forskel - jeg tror, at den er blevet bedre, men passer det nu?

Vy 73 de OZ1DKPRepeater Status den. 25 april 2003

Repeateren har som bekendt altid været meget døv og der har været flere teorier om hvad årsagen var, så i løbet af efteråret blev det besluttet at den skulle gøres noget ved sagen. Jeg, oz1bov, lovede at jeg ville kikke på repeateren, problemet kunne vel ikke være særlig stort men ...

Det blev besluttet at RX og TX skulle køre fra hver sin transceiver, den har indtil nu kørt på 1 stk AP703. Transceiverne skulle indbygges i hver sin metalboks for at senderen ikke skulle indstråle i modtageren. Duplex filterne skulle også have en omgang, både gennemgangsdæmpningen og suget var ikke optimale.

Der er blevet fremstillet 2 metalbokse til transceiverne. Alle signalforbindelserne filtreres ved indgangen af boksen, et lille LC filter, så der skulle ikke blive noget indstråling ad den vej. Coax kablet føres igennem via coaxsamlere til plade montering.

Duplex filtrene har jeg eksperimenteret meget med, det store rør er blevet poleret indvendig, samlingen mellem låget og det udvendige rør er poleret, der er forsøgt med utallige koblingslink og ikke noget af dette har hjulpet. Der er stadig et gennemgangsdæmpning på ca 1,2 dB pr potte og suget er kun på 25 - 28 dB.

Da problemet ser ud til at ligge i filtrene og da jeg som sagt ikke kan få dem bedre vil repeateren blive opstillet hurtigst mulig. Jeg vil så derefter prøve at fremstille et duplexfilter i kobber for at se om der kan opnås bedre resultater.

Vy 73 de

OZ1BOV, Karsten
SLUT på denne siden.

<<  Tilbage til forsiden

 

Tilbage til forsiden