OZ 8 H. - EDR Herning afdeling.

EDR Nr. 90005

Uddrag af Protokol   1946 - 1973.


I slutningen af marts 1946 indkaldte Carl Andersen - Lind, og Ernst Brandi - Herning, hver for sig til orienterende møde med det formål,
at oprette en lokalafdeling af EDR. Der afholdtes møde hos Brandi. Der var fremmødt 13 mand, de enedes om at afholde
stiftende generalforsamling den. 25 april 1946 på Gregersens Hotel i Herning.


Formand - Radiotekniker Mortensen - Kibæk
Sekretær - Lærer Jakobsen - Herning
Kasserer - Barber Andersen - Lind
               - Værkfører Brandi - Herning
               - Radiotekniker Jensen - Hammerum

Generalforsamlingen blev overværet af OZ 8 CM og OZ 7 HA fra EDR samt Herning-Folkeblad.

Der fastsættes en kontigent på >> 2 Kr. << pr. kvatal.

Den første aktivetet i Herning.:

Den 1. maj 1946 andragende til Herning Byraads Skoleudvalg, om tilladelse til at benytte et skolelokale til morse- og teoriundervisning. -
Det bevilges af Herning Byraad. - Kurset flyttes til læsestuen på Nørregades Skole.

Den 1 maj 1955 fik Herning afd. midlertidig licens OZ 8 H.

Den 18 maj 1955 kom der en alvorlig indskærpelse fra Post- og Telegrafvæsnet, da "--man ved en kontrolaflytning har konstateret at
stationen OZ 8 H - 01.05.55 - Kl. 15.15 har medvirket ved underholdning i Herning-Hallen ved at transmittere en sangudsendelse.--"Herefter har vi boet mange steder i Herningområdet
Hos OZ5HF på Ribisvej
Møllegade
Kulturellen
Bredgade bag Møller Jensens radioforretning
Mørupvej
Fuglsang Sø 


Hvordan kommer jeg i forbindelse med OZ 8 H?


Du kan evt. henvende dig til et af bestyrelsemedlemmerne, på omstående tlf., eller på adressen, når der er åbent. (VI SES)

Vi holder møde om onsdagen fra 19:00 til ca 22:30
Er du til radiopejlesport, kaldet "rævejagt", er det om mandagen, og du kan se mere info på rævesiden.

Se kalenderen med vores program på forsiden.Hvad koster det?

Medlemsskab af  EDR Herning Afdeling koster i 2018, 400.00 Kr. for enkeltpersoner og 440 for familiemedlemsskab.
Herningafdelingen er en lokalafdeling under Eksperimenterende Danske Radioamatører, EDR, hvor medlemsskab koster 620 Kr.  Se  mere på: www.edr.dk
Landsforeningen arbejder for amatørers vilkår ved at forhandle med telemyndigheder i flere lande og udgiver et teknisk/administrativt tidsskrift, der hedder "OZ".


Hvad giver det adgang til?

Medlemsskab giver adgang til klubben og til at deltage i "rævejagter".
Klubben driver nogle radiostationer, såkaldte repeatere, placeret omkring Herning.
Vi har også kortbølgeradio til verdensomspændende samtaler med amatører i andre lande og på verdenshavene, samt VHF og UHF.
Vi holder jævnligt foredrag, mest om teknik, samt eksperimenterer med digitale sendemåder. Nogle eksperimentere med små
"computere",  "Arduino" og "RasberryPi" er bl.a. på programmet.

Klubbens adresse:


OZ8H - EDR Herning Afd.
Kollundvej 35,  Lind
DK  7400 HerningKørevejledning:

Se under klubhus - billeder og evt. kort


Rettet 16 marts 2018

SLUT PÅ DENNE SIDE: