Opdateret den. 18.07-2001

Oplysning om den nye  Licens.:


<<  Tilbage til forsiden

 

Efter at de nødvendige informationer er indhentet forskellige steder fra, er det lykkedes mig at udfærdige et komplet kursusmateriale til den nye licenskategori. Som grundlag for materialet, ligger udkast til det nye cirkulære, bekendtgørelsen for de nye prøver, pensum-listen, samt en masse opgaver udfærdiget at TST. Sidstnævnte er ikke brugt direkte, men benyttet dels for at få fornemmelsen af niveau og formuleringer. Materialet er skrevet på et let forståeligt sprog. Materialet er komplet med træningsopgaver, opgavesæt og vil kunne gennemgås på egen hånd i hjemmestudie eller kunne bruges som kursusmateriale til almindelig brug i en lokalafdeling.

Materialet fylder 65 sider og er udfærdiget i Word2000. 

Dette materiale frigives til brug indenfor amatørbevægelsen. Det er en forudsætning, at der ikke forekommer kommerciel udnyttelse af materialet og at det benyttes uændret i sin komplette tilstand. materialet må altså ikke deles op eller benyttes som del af andet materiale. 
Såfremt materialet behandles på denne måde, må det gerne kopieres i tilstrækkeligt omfang, til kursusbrug i lokalafdelinger eller andre forsamlinger. 
Det er ikke tilladt at sælge materialet eller på anden måde udnytte det kommercielt, uden forudgående aftale med forfatter. 

Vy 73 de OZ5Z/Finn 

 

 

 SLUT på siden.

<<  Tilbage til forsiden