Siden er senest opdateret d. 3. maj  2012

Indlæg til OZ

Ældste indlæg nederst

 ______________________________________________________________________________

 

 

Indlæg til OZ for MAJ 2012.

Ordet ”generalforsamling” har på en eller anden måde ikke samme dragning som et teknisk foredrag. Heldigvis sker det da, at dens slags fordomme bliver gjort til skamme!

Vores generalforsamling, der i år blev afholdt d. 18. april, var faktisk en af de bedste i flere år.

Formand Frank’s beretning var som den plejede, men formåede, at skabe en efterfølgende god debat, især om EDR’s- og lokal afdelingens fremtid.

Lidt var det måske en fortsættelse af diskussionen fra lederen i det seneste nummer af OZ. Den med ungdommen, og os i de ternede skjorter!

Formand og bestyrelsessuppleanter m.fl. blev genvalgt.

Da dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet, havde mange benyttet sig af muligheden for, at komme med synspunkter og gode ideer. Et godt grundlag for det kommende bestyrelsesarbejde.

Sidste arrangement i foråret er et virksomhedsbesøg hos Sveigaard A/S. Firmaet har i en årrække beskæftiget sig med forskellige former for alternativ energi. De er nu importør af markedets måske mest avancerede solcelle-anlæg. Der er masser af elektronik og nye ideer til udnyttelse af solens stråler! En af firmaets ingeniører har lovet, at fortælle om, hvordan man med den nyeste elektronik kan udnytte solens energi. Ligeledes vil man vise hvordan solpanelerne individuelt overvåges via datakommunikation.

Adressen er: Sveigaard A/S, Industriparken 7400 Herning.

(se hjemmesiden ved evt. ændringer!)

Program for kommende måned:

Onsdag den 23/5  Virksomhedsbesøg   (se ovenfor)

Onsdag den 30/5  Klubaften antenneanalyser ( På grund af en mindre fejl i tekstbehandling, står der dette til 30 maj. i OZ. Det er dog bare en almindelig klubaften )

Onsdag den   6/6  Klubaften

Onsdag den 13/6  Sommerafslutning   Vi mødes ved grillen!

Se i øvrigt hjemmesiden OZ8H

Vy 73 OZ8RM/Bent

 

     2012.  

__________________________________________________________________________________

     2011.  
     2010
.           

     2009.
__________________________________________________________________________________ 

Indlæg til December måned.:

 

Vi var over 10 mand til vores juleafslutning, og en god gløgg sætter jo hurtigt gang i samtalerne. Mange ting blev diskuteret og noget afprøvet og alle hyggede sig og må have følt sig godt tilpas, for de sidste gik først kl. 23.30.

På klubaftener er der altid ” nogen ” der har spørgsmål om antenner og fødekabler, opsætning af  computerprogrammer  eller om software for f.eks. psk 31 og lign. almindelig hf / vhf kørsel osv, og alle får som regel brugbare svar eller hjælp. For ikke at nævne , ja - jeg tør snart ikke skrive det - men altså  mobiltelefoner. Indrøm det bare , at man skal ofte være i besiddelse af ” den udvidede maskinmestereksamen ” , for at kunne klare problemerne.

Så derfor , hvis du har teknisk relaterede spørgsmål så mød op i klubben, her er altid hjælp at hente.

  Program

21.1             Foredrag af 9NF om pcl styringer

28.1             Klubaften

4.2             Klubaften

11.2             Klubaften

18.2             Klubaften

 
Se hjemmesiden for eventuelle opdateringer / ændringer.

         Vy 73 de OZ1CAF, Ebbe

 _________________________________________________________________________________
 

Indlæg til Juni måned.:

 Siden sidst og kommende aktiviteter

Det var interessant at høre 5NJ Niels Jørgen’s foredrag om digi-modes. Vi så hvor enkelt det egentligt er at opsætte psk31, rtty, olivia og det knap så kendte hellschreiber i programmet Mix W, og hørte forskellen på disse modes på klubmodtageren. Den tekniske opbygning af disse modes fik vi  også forklaret . Noget overraskende har det vist sig at baudraten på psk31 ofte ligger på både 63 og 125 , hvilket jo øger båndbredden men samtidig sætter hastigheden væsentligt op. For ikke at skulle returnere til opsætningen i Mix W hver gang der ønskes en ny mode, findes der et smart lille program nemlig Mix W Buddy , som kører sideløbende med Mix W. Her kan man lægge de ønskede modeskift ind som makroer, og ved blot et enkelt museklik ændre hele opsætningen . D-star skal vi høre om en anden gang.

Virtuelle computere fortalte 1EW Niels om ved en senere klubaften. En sådan computer er faktisk en ny computer i maven på den bestående. Den nye kan endda samtidig arbejde med et andet styreprogram som linux,  xp , w 98 forskellig fra det program man til daglig benytter. Hjælpeprogrammerne hertil simulerer faktisk et nyt bundkort, men det hele er i virkeligheden én lang fil. Vi hørte mest om free-ware programmer hvoraf Niels havde udvalgt 4, som han forklarede nærmere om. De var dog alle mere eller mindre gode til at håndtere USB porte i forhold til betalingsprogrammerne. Disse koster fra 300 kr og opefter.

I en virtuel computer kan man bl.a. teste nye programmer uden risiko og man behøver heller ikke at være bange for  at få snavs med ind fra nettet, da det hele blot kan slettes igen . Det oprindelige styreprogram vil være ganske uskadt.

Iso filer hvori man kan køre en én til én kopi for evt. at lave en CD, så vi demonstreret og der blev også tid til teknisk gennemgang af , hvad en router egentlig foretager sig .

Vi slutter sæsonen med grill aften, og starter 13/8 efter ferien.

 
 Program.

 
18/6             Grill aften

13/8             Klubaften

  Se hjemmesiden for eventuelle opdateringer / ændringer.

                                                   Vy 73 de OZ1CAF, Ebbe

 __________________________________________________________________________________


Indlæg til Maj måned.:

Generalforsamlingen 2008.

 Niels 1EW blev som sædvanligt valgt til ordstyrer og konstaterede at forsamlingen var lovligt indvarslet.

Formanden gav en kort omtale af årets aktiviteter og nævnte bl.a. at det var lykkedes at stoppe faldet i medlemstallet og at vi nu er 32 betalende medlemmer.
Desuden ses ofte medlemmer fra andre lokalforeninger samt EDR ved vore foredrag.

 
Beretning godkendt.
Kassereren fremlagde regnskabet der viste et mindre overskud trods vores mange aktiviteter.

Regnskabet godkendt.

Der var ingen indkomne forslag, og de bestyrelsesmedlemmer der var på valg blev genvalgt. Dog blev revisorsuppleanten udskiftet med 8RM Bent.

 Under eventuelt blev  bestyrelsen opfordret til at se på vore vedtægter angående ” tidsgrænser for indkomne forslag ” samt rimeligheden i  at et nyt årskontingent  skal være betalt for at give adgang til generalforsamlingen, da giroopkrævningerne først udsendes sammen med indkaldelse hertil. Dette giver en for kort betalingsfrist.

 For at få mere gang i Herningrepeateren vil der de kommende mødeaftener blive nedsat en ” gruppe” , hvis opgave det bliver at få Eccolink  opbygget  i forbindelse med repeateren. Måske vil en forøgelse af udgangseffekten samtidig komme på tale.
 
Endeligt foreslog et medlem , at vi burde have en slags PR medarbejder ( måske via nettet ) for at vi kunne blive lidt mere ” synlige ” blandt de mange foreninger , som søger at tiltrække nye medlemmer.

 Program

14.5                                klubaften

21.5                                foredrag af 1EW Niels

24.5                                Hamday i Esbjerg

28.5                                klubaften

04.6                                klubaften

11.6                                klubaften

18.6                                afslutning med grill

 Se hjemmesiden for eventuelle opdateringer / ændringer.
 Vy 73 de OZ1CAF, Ebbe
_______________________________________________________________________________

 Indlæg til April måned.:

Siden sidst og kommende aktiviteter

Så er vores nye ” tilbygning ” klar til brug, nymalet og med indlagt varme. Det har faktisk kun været muligt , fordi vi har et par ildsjæle som 8RM Bent og 9OG Otto, der har villet bruge  en stor en del af deres fritid  til at få dette projekt færdiggjort.

5NJ Niels Jørgen har endnu engang været i det gavmilde hjørne, og denne gang foræret klubben en kraftfuld computer med fladskærm. Med det tidligere modtagne RigExpert modem / interface med tilhørende software, har vi rigtigt fået gang i brugen af PSK 31 og lign.

Vi havde en velbesøgt og interessant aften da 2ZE Lisbeth og 9OG Otto fortalte og viste billeder fra deres rejse til Peru og Bolivia. Vi ser allerede nu frem til jeres næste foredrag , når i kommer hjem fra Cuba !

Denne gang var det vores tur  til at være værter ved det halvårlige kredsmøde. 22 mand var mødt , heraf 5 fra vores klub, så vi 5 havde sandelig travlt omkring middagstid.. Referat fra mødet kan ses på kredsens hjemmeside.

5NJ fortsætter forårets foredragsrække med at fortælle om forskellige digitale kommunikationsformer, som benyttes på vore amatørbånd.

 Program:

16.4             Generalforsamling

23.4             Foredrag, digitale modes

30.4             Klubaften

7.5             Klubaften

14.5             Klubaften

Vy 73 de OZ1CAF, Ebbe

 __________________________________________________________________________________________

 Indlæg til OZ. - for 2008.