<<  Tilbage til forsiden

 

 Vejledning i fremstilling af fotoprint.
  Fremstilling af fotoprint, efter nedenstående anvisning, kræver en positiv printfilm. Ønsker man at kopiere et print efter printtegningen i f.eks. et blad, kan denne laves ved at tage en fotokopi heraf, som derefter påsprøjtes transparent-spray (PAUSKLAR 20). 
  Derudover kræves der en fotolampe, der afgiver tilstrækkeligt ultraviolet lys (f.eks. en halogenlampe), en akrylplade, et positivt fotoprint, samt fremkalder og ætsemiddel. 
 • Printfilmen placeres på fotoprintet, og oven på denne lægges akrylpladen (evt tynd glasplade).
 • Fotolampen hænges op over fotoprintet, i en porcelænsfatning.Afstanden afhænger af printets størrelse, jo større print jo større afstand. Med f.eks.en 100W halogen-spot, skal afstanden til belysning af et europrint være ca 50 cm. Benyttes en 20W Halogen-lampe (BAB) og et 5x5 cm print, skal afstanden kun være ca 12 cm. Ved belysning af større print må der evt. anvendes flere lamper, for at få en jævn belysning.
 • Da belysningstiden afhænger af den anvendte lampe samt beskaffenheden af fotoprintet mm, er de nævnte belysningstider kun vejledende: 
  • med 12V/20W halogenlampe, 12 cm over print; ca 30 minutter.
  • med 100W Nitraphot, 50 cm over print;  ca 30 minutter. 
  Belysningstiden kan, som nævnt, variere en del, og det må derfor anbefales, at man første gang prøver sig frem, med en tynd strimmel fotoprint, der afdækkes mindre for hvert minut, indtil den rette tid er funden. 
 • Printet skal nu fremkaldes. Hertil anvendes SENO 4006 el.7, eller 10g NaOH, opløst i én liter vand. Fotoprintet lægges i en plasticbeholder med fremkalderen, så det dækker printet. Bevæg skålen lidt i ca 2 min, indtil man tydeligt kan se kobberet mellem banerne. 

 • Advarsel: ÆTSEFARE! Skyl printet og kontroller at kobberet mellem banerne ikke er dækket af en tynd hinde. 
 • Herefter skal printet ætses. Hertil kan anvendes FeCl eller finætsekrystal. Skyl printet og læg det i en anden plasticbeholder, indeholdende ætsebadet. Også her bevæges skålen lidt, og så snart kobberet mellem banerne er ætset væk tages printet op og skylles i rindende vand. PAS OGSÅ HER PÅ ÆTSEFARE! 
 • Printet tørres og fotobelægningen  fjernes med en renseklods eller evt. fint ståluld. 
 • Printet er nu klar til boring og montage af komponenter.

<<  Tilbage til forsiden