D-star repeater.

Klubben har udover den analoge VHF repeater i Gjellerup også 

en digital repeater kørende.

Repeateren arbejder på 70 cm. med det digitale princip fra ICOM.
I opstartsfasen har det givet nogle problemer, at vores forbindelse til
internettet var via SKYLINE, det trådløse internet i Danmark.
Hvad problemerne skyldes er ikke helt klart, men et skifte til et fasnet ADSL
abonnement hos TDC, har givet ro i afdelingen for klager.

Repeateren står i OZ8H klublokale, og antennen sidder i ca. kote 80

svarende til ca. 8 meter over tagspidsen i klubhuset.

Tak til amatørkolleger i Hurup og Esbjerg for hjælp og støtte under vores opstart.

Frekvenserne  er:  432.5375 / 434.5375 MHz

Teknik: se http://d-star4all.dk/

Siden tilføjet af OZ9OG d. 17. marts 2012,   rettet 30 okt 2020